ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

..για σκοπούς πρακτικής άσκησης, καθοδήγηση για πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, ερευνητικά projects, προγράμματα mentorship
Πρακτική άσκηση

Η Natech  ενδιαφέρεται να συνάψει συνεργασία για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, με φοιτητές των τμημάτων:

  • Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
  • Διοίκησης επιχειρήσεων
  • Μarketing
  • Οικονομικών επιστημών
Θέματα εργασιών

Προτείνετέ μας το δικό σας θέμα σχετικό με τα αντικείμενα ανάπτυξης εργασιών μας. Ενδεικτικά θέματα εργασιών:

  • Web banking authentication
  • Mobile payments
  • Cryptocurrencies (Blockchain)
  • Data replication over small capacity lines
Mentorship

Η Natech συμμετέχει σε προγράμματα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Στόχος είναι η υποστήριξη τελειόφοιτων φοιτητών:

  • Στη διαχείριση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης
  • Στην εξέλιξη των πλάνων τους
Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης βρίσκονται ανηρτημένες στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (ΑΤΛΑΣ) και διατίθενται στους φοιτητές από τα εκάστοτε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η Συνεργασια με το Πανεπιστημιο του Manchester

Στo πλαίσιo της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και για την επίτευξη της βέλτιστης εξαγωγικής πολιτικής, η Natech σύναψε συνεργασία με τους υψηλού κύρους Πανεπιστημιακούς και τις ομάδες του προγράμματος MBA, για τη διεξαγωγή έρευνας της τραπεζικής αγοράς σε Ευρώπη και Αφρική.

Στόχος, η χάραξη της στρατηγικής διείσδυσης της εταιρείας στη διεθνή αγορά, υπό το νέο ευέλικτο μοντέλο προσφοράς των λύσεων της «Banking as a Service».

«Τα τελευταία έτη στηρίζουμε δυναμικά δράσεις Πανεπιστημίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με θέσεις πρακτικής άσκησης, προγράμματα mentorship και συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες. Είμαστε περήφανοι για τη συνεργασία αυτή και ανυπομονούμε για την περαιτέρω εμβάθυνση της παραγωγικής, αμοιβαίου οφέλους σχέσης».

Ioannina Career day 2020

UOI Career day 2019

Reload Greece 2018

Scrum training 2017