Θέσεις πρακτικής άσκησης

Η Natech στα πλαίσια της συνεργασίας της με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αλλά και με άλλα Πανεπιστήμια, ενδιαφέρεται να συνάψει συνεργασία με φοιτητές για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, των τμημάτων:
 • Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
 • Οικονομικών επιστημών
 • Διοίκησης επιχειρήσεων
 • Μarketing
 • Ενημερωθείτε για τις θέσεις πρακτικές άσκησης στις "Ανοιχτές θέσεις".

  *Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης βρίσκονται ανηρτημένες στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (ΑΤΛΑΣ) και διατίθενται στους φοιτητές από τα εκάστοτε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

  Θέματα πτυχιακών - διπλωματικών εργασιών

 • Data replication over small capacity lines
 • Web banking authentication
 • Mobile payments
 • CryptoCurrencies (Blockchain)
 • Προτείνετέ μας το δικό σας θέμα, σχετικό με τα αντικείμενα ανάπτυξης εργασιών της Natech. "Επικοινωνήστε μαζί μας για να το συζητήσουμε".

  Mentoring

  Η Natech συμμετέχει σε προγράμματα "Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων".
  Στόχος είναι η υποστήριξη τελειόφοιτων φοιτητών στη διαχείριση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τις προοπτικές τους, να εξελίξουν τις δεξιότητες τους , να βελτιώσουν την απόδοσή τους, για να καταφέρουν να γίνουν το πρόσωπο που επιθυμούν.